,
Cena celkom: 0 €
Nakúpte ešte za 60 €
a máte dopravu ZADARMO!

Obchodné podmienky

Zjednodušená verzia:

 • Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov , viac o reklamáciách tu .
 • Platí zákonná 14 dňová lehota na vrátenie alebo výmenu tovaru bez udania dôvodov.
 •  Doprava zadarmo sa nevzťahuje na produkty v akcii a so zľavou 30% a viac . Prečítajte si viac o doprave tu .
 • Presné rozmery tovar radi premeriame. Tabuľky veľkostí u produktov (najčastejšie obuvi) sú orientačné .
 • Jednotlivé zľavy z kupónov a ISIC sa necitam. Ak už má tovar vyššiu% zľavu, nemožno zľavu kupónom navýšiť.
 • Ak nájdete nižšiu cenu u konkurencie , dajte nám vedieť, a my ju dorovnáme! Viac infa na garancia najnižšej ceny .
 • Tovar štandardne expedujeme do 48h od objednania, a to vo všedné pracovné dni.
 • INFORMAČNÁ povinnosť daňovníka O EET: Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Protokol pre výmenu / vrátenie TU STIAHNI «

Protokol pre reklamáciu TU KE STIAHNUTIE «

Kompletné všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup prostredníctvom internetového obchodu

 1. Úvodné ustanovenia

  1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.templestore.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

  1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

  1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok, (viď. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka. (Cit. Časť obsahu zmluvy možno určiť odkazom na obchodné podmienky, ktoré navrhovateľ pripojí k ponuke, alebo ktoré sú stranám známe. Odlišné dohody v zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť.)

  1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

  1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

  2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

  2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

  2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

  2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

  2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

  2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

  3.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

  3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

  3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

  3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

  3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. V súlade s ustanoveniami § 1827 bod 1 zákona číslo 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho ").

  3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

  3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

  3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 1. C ená tovaru a Platobné podmienky

  4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese;
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 195560605/0300 , vedený u spoločnosti LIP Distribution s.r.o. (Ďalej len "účet predávajúceho");
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
  • bezhotovostne platobnou kartou;
  • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

   4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

   4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

   4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

   4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

   4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

   4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

   4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  5.1 . Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

  5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, < strong> a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru , pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

  5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu , a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

  5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

  5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

  5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 1. Preprave a dodanie tovaru

  6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

  6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

  6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 1. Práva z chybného plnenia

  7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

  7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  7.2.1. - Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

  7.2.2. - Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

  7.2.3. - Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

  7.2.4. - Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  7.2.5. - Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  7.3 . Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

  7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

  7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

  7.6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy

  7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. Dalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

  8.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

  8.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov

  9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

  9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

  9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

  9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

  9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

  9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 1. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

  10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

  10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. Doručovanie

  11.1. Kupujúcemu môže byť doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 1. záveje reční ustanovenia

  12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  12.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

  12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

  12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie - LIP distribution s.r.o., Pražská tr. 2738/94, 37004 České Budějovice , adresa elektronickej pošty info@templestore.sk, telefón +420 775 774 775

  V Českých Budějoviciach dňa 16.2.2017

   

 2. Užívateľský účet

  Na všetky ponúkané tovar na TempleStore.sk poskytujeme záruku 24 mesiacov, pokiaľ tomu u konkrétneho tovaru nie je uvedené inak.

  Na TempleStore.sk platí 14 dňová lehota na vrátenie alebo výmenu tovaru bez udania dôvodov. 

  Protokol pre výmenu / vrátenie TU STIAHNI

  Protokol pre reklamáciu TU STIAHNI

  VÝMENA TOVARU

  Máte právo požiadať o výmenu nepoužitého a nepoškodeného tovaru do 14 dní od jeho prevzatia.

  Po výbere nového tovaru na TempleStore.sk napíšte jeho kód alebo opis v kolónke "Novo požadovaný tovar" na Protokole pre výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru (k dispozícii na stiahnutie na TempleStore.sk). Krabici s tovarom na výmenu odošlite na našu adresu: LIP distribution sro, Pražská tr. 2738/94, 37004 České Budějovice. Tovar zašlite späť pokiaľ možno v originálnom balení, ako obyčajnú zásielku, nie na dobierku. Tovar by malo byť kompletný (vrátane návodu, štítkov a ďalších náležitostí ak boli súčasťou tovaru). Ak ste si k tovaru vybrali darček, musíte tento darček tiež pripojiť k Vami zaslanému tovaru na výmenu!

  V prípade, že chcete mať istotu, že sa Vaše novo vybraný tovar na výmenu nepredá skôr, ako nám Váš balíček dorazí, zavolajte nám na +420 775 774 775 alebo napíšte na info@templestore.sk a my Vám novo požadovaný tovar zarezervujeme. Akonáhle od Vás tovar na výmenu obdržíme, zašleme Vám obratom tovar nový.

  V prípade, že bude Vami požadovaný tovar na výmenu k dispozícii na našom sklade, dostanete ho do 10dní. Pokiaľ nebude Vami požadovaný tovar k dodaniu z nášho skladu najneskôr do 10 dní od doručenia Vašej požiadavky, potom Vám odošleme späť peniaze za tento tovar a Vašu požiadavku na náhradný tovar bude vybaveny ihneď po doplnení skladových zásob.

  ! Pozor: nevymieňa použitý tovar, vypraté tovar, video a audio nosiče!

  VRÁTENIE TOVARU

  Máte právo nepoužitý a nepoškodený tovar do 14dní od jeho prevzatia vrátiť bez udania dôvodu.

  V takom prípade vyplňte Protokol pre výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru TU STIAHNI .
  Zaškrtnite druh Vami požadovaného úkonu, ktorý uplatňujete: b) Vrátenie tovaru a vyplňte náležitosti. Pri vrátení tovaru si môžete vybrať spôsob úhrady Vašich peňazí: buď poštovou poukážkou (trvá 2 týždne), alebo prevodom na účet (trvá do 1 týždňa). Vyplňte preto na protokole Vami vybraný spôsob úhrady a pri platbe na účet doplňte číslo Vášho účtu. Peniaze vraciame iba za tovar, nie za poštovné.

  Zásielku s tovarom aj s protokolom odošlite na našu adresu: LIP distribution sro, Pražská tr. 2738/94, 37004 České Budějovice. Tovar zašlite späť pokiaľ možno v originálnom balení, ako obyčajnú zásielku, nie na dobierku. Tovar by malo byť kompletný (vrátane návodu, štítkov a ďalších náležitostí ak boli súčasťou tovaru). Ak ste si k tovaru vybrali darček, musíte tento darček tiež pripojiť k Vami vrátenému tovaru.

  ! Pozor: nevymieňa použitý tovar, vypraté tovar, video a audio nosiče!

  REKLAMÁCIA TOVARU

  Reklamácie uplatňujte v záručnej lehote. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi SR.

  V prípade zistenia závady tovaru vyplňte v Protokole pre výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru TU STIAHNI kolónku "Zistená závada".

  Zásielku s tovarom aj s protokolom odošlite na našu adresu: LIP distribution sro, Pražská tr. 2738/94, 37004 České Budějovice. Tovar zašlite späť pokiaľ možno v originálnom balení, ako obyčajnú zásielku, nie na dobierku. Tovar by malo byť kompletný (vrátane návodu, štítkov a ďalších náležitostí ak boli súčasťou tovaru). Ak ste si k tovaru vybrali darček, musíte tento darček tiež pripojiť k Vami zaslanému reklamovanému tovaru.

  Vaša reklamácia bude vybavená najdlhšie do 30 dní odedne uplatnenia reklamácie. Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom.

  ! Pozor: Reklamovaný tovar musí byť čisté, inak bude vrátený späť!

  Ak ste za nakúpený tovar aj darčeky čerpali body, bude v prípade výmeny tovaru hodnota bodov upravená, v prípade vrátenia peňazí budú body odpočítané.

  REKLAMAČNÝ PORIADOK NÁJDETE TU

  DĹŽKA ZÁRUKY

  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov * pre spotrebiteľa **. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty.

  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi zákonom č. 89/2012 Zb., Nového občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, s prihliadnutím na upresnením v tomto reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

  * Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu v dohode s kupujúcim skrátiť, nie však menej ako na 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

  ** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platia podľa zákona.

  POŠTOVNÉ NAD 35 € ZADARMO!

  Doprava ZADARMO pri nákupe nad 35 €!
  *nevzťahuje sa na tovar v akcii a so zľavou väčší ako 30 %.

  MOŽNOSTI DOPRAVY - SLOVENSKO

  • Dodanie domov - Slovenská pošta - poplatok 6.89 €

  Balík je dopravený k Vám domov. Ak Vás zamestnanec Slovenskej pošty nezastihne na Vašej adrese, balík bude uložený na pobočke pošty. Vhodné pre menšie mestá.

  • Balík na výdajné miesto - Zásielkovňa - poplatok 3.5 €

  Balík si pohodlne vyzdvihnete sami vo vami zvolenom výdajnom mieste. Výdajné miesto nájdete v 43 mestách po celom slovenskom.

  • Balík do domu - INTIME - poplatok 4.5 €

  Vodič INTIME Vás kontaktuje priamo na Váš telefón a dohodne s Vami detaily odovzdania. Vhodné pre veľké mestá. 

  SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR

  • Platba on-line platobnou kartou - poplatok 0 € - viac info tu ..
  • Platba vopred na účet 2500452408/8330 - poplatok 0 €
  • Platba pri dobierke balíka - poplatok 0.6 € (pri nákupe nad 35 € zadarmo pri doprave kuriérom alebo na Zásilkovna)

  Poplatok za platbu dobierkou ZADARMO pri nákupe nad 35 €, platí pre ČR i SR! (Neplatí pri nákupe tovaru v špeciálnej akcii, s darčekom a so zľavou 30% a viac.)

  Prosíme, skontrolujte pri preberaní zásielky stav obalu zásielky. Najmä potom, či nie je akýmkoľvek spôsobom porušený obal, prípadne naša páska a zásielka nie je opravovaná páskou s iným potlačou, páskou bielou, alebo páskou priehľadnou. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohovorili na ďalšom postupe. Prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho rozbaliť pred vodičom prepravnej firmy. Ak poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie tovaru či stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovacie spoločností. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

  VYZDVIHNUTIE TOVARU NA PREDAJNI

  Vždy je ZADARMO!

  V prípade, že si zvolíte ako spôsob doručenia tovaru "Osobné prevzatie na predajni", bude Vám po pripravení objednaného tovaru na konkrétnej predajni odoslaný email s upozornením na možnosť osobného vyzdvihnutia a zaplatenia tovaru.
  Ak si tovar neprevezmete (alebo sa priamo nedohodnete na prevzatie tovaru s personálom predajne) do siedmich pracovných dní od zaslania informačného emailu, bude Vaša objednávka stornovaná!

Hore